Маратон ПЛОВДИВ
MENU
×

BG | EN

Дистaнции Резултати Информация Галерия Видео Контакти

24 / СЕПТЕМВРИ

PLOVDIV MARATHON

2023

ОТМЕНЕН

Правила за участие

Правила за участие в Маратон Пловдив и Полумаратон


Маратон Пловдив е събитие, което включва следните стартове: 42К Маратон Пловдив, 21К Полумаратон и Амбелино Кидс Рън.

Право на участие в 42К Маратон Пловдив имат лица, навършили 18 години.

Право на участие в 21К Полумаратон Пловдив имат лица навършили 16 години. Лица под тази възраст ще бъдат допускани единствено с пълнолетен придружител по време на цялото бягане.

Право на участие в Амбелино Кидс Рън имат деца от 6 до 13 години. Те могат да бягат самостоятелно или придружавани от по-големи братя, сестри, роднини или родители. Децата трябва да изминат самостоятелно определеният маршрут без да бъдат носени, дърпани или мотивирани по какъвто и да е начин.

Регистрацията за участие в Маратон Пловдив и Полумаратон се извършва единствено онлайн на www.marathonplovdiv.com лично от участника или от родителя на детето, в случай на регистрация в Амбелино Кидс Рън.

Направената регистрация е окончателна и заплатени регистрационни такси няма да бъдат връщани. В случай на невъзможност за участие, регистрираният участник има право да получи стартовият си пакет след провеждане на събитието, но не по-късно от 5 работни дни от датата на събитието.

В случай на отмяна провеждането на събитието, поради непредвидени и независещи от организационния екип причини, платени регистрационни такси няма да бъдат връщани. Състезателите ще бъдат регистрирани автоматично за участие в следващото издание на Маратон Пловдив и Полумаратон за избраната от тях дистанция. 

Промени в направената регистрация са възможни и следва да бъдат заявени от регистрирания състезател на имейл info@marathonplovdiv.com, не по-късно от 7 дни преди датата на маратона.

Състезател(ка), който участва с чужд стартов номер, със собственоръчно направен такъв, или състезателен номер от друго състезание, както и без стартов номер, ще бъде дисквалифициран и отстраняван(а) от трасето.

Състезателният номер трябва да бъде разположен отпред на тялото на състезателя без да бъде прегъван или закриван от екипировка.

Трасетата на Маратон Пловдив и Полумаратон са означени и маркирани с ограждения, перила, светлоотразителни конуси, табели, ограничителни ленти и цветен спрей.

Участниците в Маратон Пловдив и Полумаратон са длъжни да спазват маркировката и указанията на съдиите и организационния екип, и да се движат в участъците, определени за това. Отклоняването от официалния маршрут може да бъде опасно за сигурността на състезателя и може да доведе до неговата/нейната дисквалификация.

При доказано съкращаване на трасето от състезателя, същият(а) ще бъде дисквалифициран (а).

Агресивно и неспортсменско поведение, както и несъобразяване с указанията на организационния екип по време на състезанието, ще бъде санкционирано с дисквалификация на състезателя и отстраняването му (й) от трасето незабавно.

Състезатели, за които организационният екип прецени, че не могат да завършат участието си в определеното контролно време, могат да бъдат отстранявани от трасето, за да бъде възстановено движението по улиците.

Участието на персонални пейсъри не е разрешено. 

Участието с домашни любимци и с деца в бебешки колички е необходимо да бъде съгласувано предварително с организационния екип на Маратон Пловдив и Полумаратон.

Контролното време за участие в 42К Маратон Пловдив е 5ч и 30 мин.

Контролното време за участие в 21К Полумаратон Пловдив е 3 часа.

Времеизмерване на Амбелино Кидс Рън няма да бъде извършвано.

 

Декларация на Маратон Пловдив и Полумаратон

При организирането и провеждането на Маратон Пловдив, организационният екип се ръководи от българското законодателство и от наложените професионални стандарти за добро провеждане на подобен тип международни състезания.

Маратон Пловдив няма ангажимент относно издаването на необходимите визови документи за чуждестранни участници.

Използваните термини: Маратон Пловдив, състезанието, събитието, бягането, старт или дистанция, визират единствено Маратон Пловдив и Полумаратон и съответно избраната дисциплина от състезателя.

Използването на мъжки род на места в текста е предпочетено за улеснение на изказа и по никакъв начин не толерира участие на бегачи само от мъжки пол.

Маратон Пловдив събира и обработва лични данни на участниците при строго спазване на българското законодателство и гарантира, че получените данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които са предоставени, ще бъдат съхранявани добросъвестно, без да бъдат предоставяни на трети лица.FACEBOOK | YOUTUBE